Kvalifikácia

Kvalifikačné oddelenie.Nie je to iba o vzdelávaní , to iba tak vyzerá.Niekto sa tak vzdeláva,že tak múdry je ,že už nič nevie.Začneme kontrolou kvality toho hlavného čo dávate na trh.Certifikácia hlavných výrobkov ,alebo služieb.Firemné certifikované postupy.Preskúšanie vždy a stále dookola,či robíme tak kvalitne ako sme si povedali.Až potom ide plánovanie profesionálnej dráhy personálu.Plánovanie seminárov,kurzov,konzultácií. Networkér v priamom predaji nedá na toto dopustit´. Má pravdu , čo do pravidelnosti aj čo do výsledku.Ak máš obchodný obrat v priamom predaji 1000 EUR a na seminár príde 1000 tvojich obchodných partnerov ,hádaj čo sa stane tu a čo sa stane ak dnes máš obrat 30 000 EUR a na seminár príde 40 tvojich obchodných partnerov.To isté platí v tradičnom obchode.Vždy sa to stane.Pravidlá neoklameš,možno len tie ostatné oddelenia ti chýbajú.Zákony,časopisy,veci daní,katalógy majú svoje miesto vo firemnej knižnici aj v online svete.Príkladne ak buduješ svoju firmu vo svete obliekania,nič krajšie si neviem predstavit´ako vlastnú knižnicu strihov,vzorky látok,historické knihy o obliekaní,katalógy oblečenia z celého sveta,katalóg nití,vzorky gombíkov,zipsov,archív filmov.Možno aj vlastnú online akadémiu o tvorbe a predaji oblečenia.Tie prvé veci pre toho kto zdedí tvoju firmu , to druhé pre tých čo teraz tvoria tvoju firmu.Posledná čast´ tohto sa týka toho ako korigovat´firmu ,ak veci neidú tak ,ako by mali íst´. Ego do vrecká a analyzuj reklamácie,postupy,celé čo doteraz som napísal pre jednotlivé oddelenia.Tu nenadávaj tým čo s tebou robia ,tu analyzuj a opravuj .

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close