Roztoč to.

Prešli sme úvod do vlastnej organizácie firmy.Zastavím sa pri nasledujúcom oddelení produkcie.Mnohí si myslia,že toto je jediné čo vlastne firma potrebuje a ostatné nie je firma.Omyl.Celé je to skladačka a roztočit´ treba aj toto ,ale aj ostatné.V tomto oddelení sa dodáva to , prečo firma je .Ak je to predaj stavebného materiálu,tak hlavná služba je dodaný stavebný materiál pre zákazníka v požadovanom čase,kvalite a dohodnutej cene.Celé to začína projekciou plánu predaja na celý rok a po mesiacoch.V príprave tohto je plán,technická príprava,kto zásobuje v akom čase,kde skladujeme , evidujeme a hlavne ako.Možno máš len malý obchod aj tak premysli,kde skladuješ a ako eviduješ.Bez tohto nastane chaos.V príprave všetko do detailu,aj kto kupuje kávu,čaj,cukor.Predvída sa všetko.Potom ide hlavný samotný obchod.Na celú stenu ho nakreslí.Mená a ich plány a výkony.V poslednej časti tohto oddelenia dáš noty na zákazníka.Ako bude pracovat´záručný servis, servis po záruke a aké budú reklamačné pravidlá.Nikdy toto nebude konečná ,ak urobíš.Málokoho napadne ako roztočit´ toto oddelenie tak samozrejmou vecou ako je servis pre zákazníka.TUšíš ako? Nie vždy musíš tlačit´ na výkon samotného obchodu.Vieš to urobit´aj v tej poslednej časti oddelenia.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close